Pomáhame riešiť problémy

Pomáhame osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie.

Pomáhame pri integrácii

Pomáhame vytvárať predpoklady a podieľame sa s kompetentnými orgánmi na príprave osôb s telesným postihom na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti zdravých spoluobčanov.

Obhajujeme Vaše záujmy

Systematicky obhajujeme špecifické záujmy a potreby osôb s telesným postihnutím a iniciatívne presadzujeme ich riešenie na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry SZTP voči kompetentným orgánom a inštitúciám.

 • Vitajte na stránkach SZTP
  Slovenský zväz telesne postihnutých (ďalej SZTP) je celo republikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu, alebo iného postavenia.
  (Preambula)

  Leták SZTP (PDF 112KB)

  Na týchto stránkach nájdete všetky potrebné informácie o tomto združení, jeho fungovaní a aktivitách. Ak máte akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás telefonicky, alebo e-mailom. Dúfame, že sa Vám stránky páčia, a že nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete.

  Slovenský zväz telesne postihnutých
Relax centrum Štúrovo

Relax centrum Štúrovo

Zariadenie poskytujúce sociálno - rehabilitačné pobyty a sociálne služby...Viac informácií


Pravidlá inzercie

Ako správne inzerovať vaše ponuky:

Zamestnávateľov, ktorí majú záujem o inzerovanie svojich pracovných ponúk prosíme o vyplnenie dokumentu uvedeného nižšie a zaslanie na našu e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Inzertný formulár Vyplnený vzor

Diaľnice budú pre ZŤP bezplatné

Vážení kolegovia, na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR SR dňa 20.11.2014 sme získali materiál vyjadrenia Národnej diaľničnej spoločnosti, ako postupovať v prípade, keď chceme mať výnimku a byť oslobodení od poplatku za diaľničnú známku od 1.1.2015. Zmenou zákona došlo k rozšíreniu oprávnených osôb, ktorí môžu byť oslobodení od úhrady diaľničnej známky. Žiadať o výnimku môžu tí, ktorí sú držiteľmi parkovacieho preukazu.

Podľa správy zástupcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vám dávame do pozornosti nasledovnú informáciu:

Od 1. januára 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plánovalo zaviesť od účinnosti tohto zákona systém elektronickej diaľničnej známky. Situácia je ale taká, že nový systém ešte nie je funkčný a tak mení sa aj plánovaná forma oslobodenia od úhrady diaľničnej známky.

Pri žiadosti o oslobodenie motorového vozidla od úhrady diaľničnej známky žiadateľ musí osloviť Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS“) a spolu s predložením príslušného parkovacieho preukazu požiadať o vydanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky. Kópia preukazu je pre NDS veľmi dôležitá, pretože preukazy môžu mať i vymedzenú časovú platnosť (napríklad pol roka).

Kontrola úhrady diaľničnej známky bude prebiehať rovnako ako v súčasnosti. Vodiči musia pre preukázanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky predložiť potvrdenie od NDS – to musia vodiči spolu s parkovacím preukazom nosiť so sebou.

Podľa § 7 písm. h) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke sú od úhrady oslobodené vozidlá zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu a podľa § 7 písm. i) sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené vozidlá, ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného predpisu1 a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu2. Pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Pri oboch prípadoch, pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím i pre prevádzkovateľa sociálnych služieb, platí povinnosť sa zaregistrovať u správcu výberu úhrady diaľničnej známky, v tomto prípade u NDS.

Žiadatelia podľa § 7 ods. 3) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke poskytujú najmä nasledujúce údaje:
- obchodné meno, adresu miesta podnikania (iba právnické osoby),
- meno a priezvisko,
- dátum narodenia,
- adresu bydliska,
- štátnu príslušnosť,
- číslo OP alebo pasu,
- evidenčné číslo vozidla,
- krajinu, kde je vozidlo registrované,
- kontaktné údaje a tiež údaje potvrdzujúce nárok na oslobodenie od úhrady:
- kópiu rozhodnutia o žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu
- kópiu parkovacieho preukazu
- kópiu technického preukazu vozidla, prípadne vozidiel
- kópiu zriaďovacej listiny – iba právnické osoby

Predložené údaje sa registrujú u správcu úhrady diaľničnej známky, respektíve u ním poverenej osoby a žiadateľ o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky dostane po registrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

Žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zasielajte poštou na adresu NDS, príp. osobne doručte na adresu: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.

RC SZTP

1 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z.
2 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Pozvánka na benefičný koncert

Slovenský zväz telesne postihnutých srdečne pozýva všetkých svojich členov, ich rodinných príslušníkov, priateľov, priaznivcov na XVIII. benefičný koncert s názvom "Umelci srdcom", ktorý sa bude konať 5. októbra 2014 od 13.30 hod. vo veľkej sále Istropolisu.

Moderátormi koncertu budú Andy Timková a Matej "Sajfa" Cifra.

Účinkujúci: tanečné štúdio ASSOS Nelux Bratislava, folklórny súbor Macejko, Jolana Fogašová, Martin Harich, Gitana, Juraj Zaujec, Lucia Bugalová, Barbora Švidraňová, Thomas Puskailer, Miro Švába.

Tešíme sa na vás ! Republikové centrum SZTP

Nachádzaš sa tu: ÚVOD

Kontaktné údaje

Ševčenkova 19 Bratislava 851 01

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02/63814478 02/63814469

Sponzor webhostingu

Hosting zadarmo od WebSupport.sk