2% z daní pre SZTP

Vážení priatelia,

chceli by sme Vás poprosiť o poukázanie 2% z Vašej dane v prospech našej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých.
Chceme Vás poprosiť, aby ste túto našu prosbu postúpili aj členom Vašej rodiny, priateľom, známym ...

Váš príspevok bude použitý v prospech podporenia našej činnosti:

Slovenský zväz telesne postihnutých bol zaregistrovaný Notárskou komorou SR
dňa 28.10.2011 pod spisovou značkou NCRpo1412/2011 ako prijímateľ 2% zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb za zdaňovanie obdobie roku 2011.

Ako postupovať pri poukázaní 2% dane z príjmu ?

  1. U osoby v pracovnom alebo inom obdobnom pomere je potrebné vyžiadať si u zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011“ (nepotrebujú osoby, ktoré podávajú daňové priznanie „A“ alebo „B“ samostatne na Daňovom úrade).

Je potrebné vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zo zaplatenej dane...“ Tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk.

Vyplnené „Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane“ musíte poslať daňovému úradu najneskôr do 30.4.2012.

  1. U fyzickej alebo právnickej osoby podávajúcej daňové priznanie je potrebné vyplniť len daňové priznanie. Na účely poukázania 2 % zaplatenej dane je v každom tlačive daňového priznania osobitná časť, kde sa uvedú požadované údaje.

Ďakujeme za Vašu priazeň.
Ing. Monika Vrábľová
predsedníčka SZTP

Kontaktné údaje na našu organizáciu pre účely 2% dane z príjmu právnických a fyzických osôb :
Slovenský zväz telesne postihnutých
Sídlo: Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
IČO: 12 664 979
Č. bankovému účtu: 2627175188/1100
Právna forma: občianske združenie