AV Mobilita

AV Mobilita

AV Mobilita, s.r.o. - prvá špecializovaná chránená dielňa AV Mobilita, s.r.o. so zameraním na komplexné motoristické služby pre handicapovaných ľudí v rámci celej SR. Predajný a výstavný salón AV Mobilita v bratislavskej Dúbravke poskytuje svojim návštevníkom komplexné predajné a servisné služby, predaj vozidiel s prestavbami, prvú pomoc na cestách, legislatívne poradenstvo a stálu expozíciu. Non stop call centrum – bezplatná linka – 0800 102 103, www.avmobilita.sk.

Chránená dielňa AV Mobilita pripravila špeciálnu akciu pre všetkých handicapovaných motoristov i budúcich motoristov – časovo obmedzenú ponuku s platnosťou do 31.12.2009 – špeciálne zľavy na vozidlá Kia, na zimné pneumatiky a prezutie či autokozmetiku / príslušenstvo.

Leták (PDF, 846KB)

Deň otvorených dverí v špecializovanej chránenej dielni pre zdravotne postihnutých motoristov

Keď som sa dozvedela o možnosti spolupracovať na projekte Program pre hendikepovaných – všetky služby pod jednou strechou, hneď som vedela, že ide o dobrú vec a bude prospešná pre nás – motoristov s ťažkým telesným postihnutím. Najviac ma teší zriadenie non – stop call centra, centralizácia telefonickej non – stop pomoci. Viem z vlastnej skúsenosti, že takáto služba bude vítaná a bude podporovať samostatnosť telesne postihnutých motoristov. Odporúčam dostať si do pamäte bezplatnú linku 0800 102 103 tak, ako som to už urobila aj ja, aby som už nemusela zažívať to, čo ma postretlo pred pár rokmi a nikto mi nevedel pomôcť. Počas Dňa otvorených dverí ma potešila ukážka prestavby vozidiel, mediátorské centrum, galéria výrobkov chránených dielní ale čo ma prekvapilo, že bola prezentovaná absolútna novinka – systém technickej pomoci – monitorovanie motorového vozidla prostredníctvom tlačidla asistencie v interiéry vozidla. Tento systém, ktorý bude opisovaný v článku „Asistencia na dosah ruky“, by som veľmi uvítala aj ja do svojho auta a verím, že pani ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR pani Tomanová si dobre vypočula túto novinku a bude nám nápomocná pri tvorbe legislatívy v tom zmysle, aby na túto pomôcku bolo možné poskytnúť peňažný príspevok v rámci príspevku na úpravu osobného motorového vozidla príp. ju zahrnúť do iného peňažného príspevku v rámci zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ing. Monika Vrábľová – predsedníčka SZTP

Asistencia na dosah ruky 148 KB
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ŠPECIALIZOVANEJ CHRÁNENEJ DIELNI PRE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH MOTORISTOV 861 KB

DoD

DoD

DoD

Program pre handicapovaných – všetky služby pod jednou strechou

Dňa 20.1.2009 sme sa zúčastnili stretnutia v Auto Valušek, s.r.o. školiace stredisko za účelom rokovania a vytvorenia pracovnej skupiny spustenia projektu pod pracovným názvom „Program pre handicapovaných – všetky služby pod jednou strechou“.
V pripravovanom projekte pôjde o :

  1. starostlivosť o telesne postihnutých občanov – motoristov na Slovensku, podpora ich samostatnosti,
  2. vybudovanie siete stredísk poskytujúcich služby pre telesne postihnutých občanov- motoristov od predaja motorových vozidiel, servisu až po poradenstvo,
  3. nonstop call centrum – centralizácia telefonickej non stop pomoci,
  4. podpora zamestnanosti telesne postihnutých občanov.

Názov chránenej dielne:
AV Mobilita, s.r.o. (v legislatívnom procese)

Partneri projektu:
Auto Valušek Holding
AMC Martin s.r.o.
Leasingová spoločnosť
Allianz – Slovenská poisťovňa
Importér / výrobca
Slovenský zväz telesne postihnutých
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
Asociácia telesne postihnutých motoristov SR
Sociálna poisťovňa
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Lamač
Autoškola

V projekte sa uvažuje aj s doplnkovými službami pre klienta ako je výjazd servisného tímu priamo za klientom, preprava v čase opravy vozidla, odťahová služba a podobne.
Veríme, že s výsledkom realizácie projektu budete ako telesne postihnutí motoristi na Slovensku spokojní, k čomu Vám prajeme veľa šťastných kilometrov.
O priebehu realizácie projektu Vás budeme priebežne informovať na našej web stránke. V súčasnej dobe prebieha  výberové konanie na personálne obsadenie pre chránenú dielňu AV Mobilita, s.r.o. na pozíciu Disponent / Operátor call centra a na ekonóma/ekonómku. Podmienky sú zverejnené na našej web stránke v časti práca/pracovné ponuky.

II. etapa projektu:
Vybudovanie centra vo IV. obvode v Bratislave so službami bankovými, rekreačnými, športovými a vzdelávacími. Termín podľa realizácie investičného zámeru spojený s legislatívnymi postupmi a finančným zabezpečením investičnej akcie.