Ručné ovládanie

Uvádzame kontakty na firmy, ktoré sa zaoberajú prerábaním osobných motorových vozidiel na ručné ovládanie:

AMC Martin, s.r.o., Jaroslav Turcer
Tomášikova ul., 036 01 Martin
Mobil: 0903 197 297
Tel.: 043/428 99 73
Fax: 043/428 99 72
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
(ručné ovládanie, robotizované strešné boxy na nakladanie inv. vozíka, úpravy sedačiek, nakladanie a kotvenie pasažierov v nákladovom priestore veľkokapacitných automobilov)


Autodieľňa ROA, p. Jozef Maláň,
Kubranská 273, 917 01 Trenčín
Tel. 032/7434319, 0903 460 181

Firma zaoberajúca sa s prerábaním na posuvné dvere a otáčavé sedadlá u osobných motorových vozidiel:


ARES s.r.o.,

Firma ARES sa zaoberá úpravami automobilov pre telesne postihnuté osoby. Do produktového portfólia spadá ručné ovládanie, uľahčenie nastupovania osôb do vozidla, preprava handicapovaných osôb sediacich na invalidnom vozíku, alebo nakladanie invalidného vozíka do automobilu.

Viac informácií na:
http://www.upravyautomobilov.sk/
http://www.prekonajmespolubariery.sk/upravy-automobilov-2

Kontakt:
Banšelová 4
821 04 Bratislava,
Tel: 02/4341 4664, Fax: 02/4341 4665
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


I N T A P

Výrobca sedačiek pre automobilový priemysel,
kotviace systémy invalidných vozíkov UNWIN
v automobiloch a bezpečnosť telesne postihnutých.

Unwin Safety Systems je už viac ako 50 rokov jedným z lídrov zabezpečujúcich bezpečnosť telesne postihnutých osôb počas ich prepravy a cestovania. Táto firma sa vyznačuje inovovaným novočasným designom produktov zabezpečujúcich invalidné vozíky do 120 kg. Cieľom firmy je, aby sa konečný klient cítil úplne bezpečne počas cestovania. Firma Intap zabezpečuje predaj produktov firmy UNWIN.
Montáž našich komponentov do Vášho automobilu Vám prevedie firma CHIROSAN vo Vrbovom.

www.intap.sk
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
+421 911 509 212


 

Parkovací preukaz

Novinkou zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je aj vydávanie parkovacieho preukazu osobe odkázanej na individuálnu prepravu. Na účely rozhodovania parkovacieho preukazu sa vypracováva lekársky posudok, ktorý obsahuje :

  1. mieru funkčnej poruchy,
  2. vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
  3. vyjadrenie, či fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
  4. termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár.

Parkovací preukaz vydáva Územný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. Parkovací preukaz oprávňuje držiteľa k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení v členských štátoch EÚ. Doba platnosti je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nezanikne nárok na parkovací preukaz. Jeho umiestnenie je v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná na účely kontroly. Osobitné označenie vozidla prepravujúcu ťažko zdravotne postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu vydané do 31.12.2008 platí do 31.12.2013, ak neuplynula doba jeho platnosti.

Vzor parkovacieho preukazu

a

a